1 800 - 0452 00 admin@info.com

DELIVERY ZONE

กรุณา copy พิกัดหลังปักหมุดสีแดงในแผนที่ด้านล่างแล้ว Paste ในช่อง ที่อยู่ตอนสั่งอาหาร
กรุณาเลื่อนหมุดให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการให้ไปส่งอาหาร
ลาก Pin สีแดงเพื่อกำหนดตำแหน่งที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งค่ะ
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿240
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿300
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿490
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿590
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿690
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿790
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿890
 • ส่งฟรี/ขั้นต่ำ ฿990
 • สั่งขั้นต่ำ 240 บาท มีค่าจัดส่ง 60 บาท
  สั่ง 1,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 300 บาท มีค่าจัดส่ง 60 บาท
  สั่ง 1,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 390 บาท มีค่าจัดส่ง 80 บาท
  สั่ง 1,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 490 บาท มีค่าจัดส่ง 100 บาท
  สั่ง 1,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 590 บาท มีค่าจัดส่ง 120 บาท
  สั่ง 2,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 690 บาท มีค่าจัดส่ง 140 บาท
  สั่ง 2,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 300 บาท มีค่าจัดส่ง 60 บาท
 • สั่งขั้นต่ำ 490 บาท มีค่าจัดส่ง 60 บาท
 • สั่งขั้นต่ำ 490 บาท มีค่าจัดส่ง 80 บาท
 • สั่งขั้นต่ำ 490 บาท มีค่าจัดส่ง 100 บาท
 • สั่งขั้นต่ำ 490 บาท มีค่าจัดส่ง 120 บาท
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 140 บาท
  สั่ง 2,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 180 บาท
  สั่ง 2,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 210 บาท
  สั่ง 2,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 250 บาท
  สั่ง 2,800 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 290 บาท
  สั่ง 2,800 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท มีค่าจัดส่ง 330 บาท
  สั่ง 3,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
 • สั่งขั้นต่ำ 950 บาท คิดค่าส่งตามจริง
  สั่ง 2,500 บาทขึ้นไปส่งฟรี
  ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง หากคิวจัดส่งรอบนอกเต็ม