1 800 - 0452 00 admin@info.com

ไก่คัตสึ | Chicken Katsu

รายละเอียด

ซูปประจำวันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ลองสอบถามเข้ามาก่อนทักไลน์ @renaicatering หรือ โทร 0845464622

Comments are closed.