1 800 - 0452 00 admin@info.com

ฮานาบิเค้ก แซลมอนโรล | Hanabi Cake Salmon Roll

รายละเอียด

แซลมอนโรลล้วนๆนำมาทำเป็นฮานาบิเค้ก สำหรับผู้ชื่นชอบแซลมอน

Comments are closed.

Call Now Button