1 800 - 0452 00 admin@info.com

เอนกาวะยูสุซูชิ | Engawa Yusu Sushi

รายละเอียด

เอนกาวะเบิร์นไฟหอมๆละลายในปาก เพิ่มความสดชื่นด้วยซอสสูตรพิเศษกลิ่นส้มยูสุเกียวโตจากญี่ปุ่นแท้ๆ

Comments are closed.

Call Now Button