1 800 - 0452 00 admin@info.com

เอนกาวะไซเกียวซูชิ | Engawa Saikyo Nigiri

รายละเอียด

ครีบปลาตาเดียวจากญี่ปุ่นสีขาว ชิ้นยาวท่วมข้าว เผาไฟที่ความร้อนพอเหมาะจนมีสีคาราเมล ราดด้วยซอสไซเกียวสูตรพิเศษที่มีความหอมหวาน

Comments are closed.

Call Now Button