1 800 - 0452 00 admin@info.com

ข้าวหน้าเอนกาวะอิคุระ | Engawa Ikura Don

รายละเอียด

เอนกาวะย่างไฟหอมๆ เสิร์ฟพร้อม ไข่ปลาแซลมอน หัวไชเท้าดอง ซอสพอนสึ

Comments are closed.