1 800 - 0452 00 admin@info.com

แซลมอลซาชิมิ | Salmon Sashimi

รายละเอียด

เนื้อแซลมอลสด เนื้อใส ขึ้นลาย ของมาใหม่ทุกวัน สด อร่อย นุ่มลิ้น

การแสดงความเห็นถูกปิด