1 800 - 0452 00 admin@info.com

เอนกาวะซาชิมิ | Engawa Sashimi

รายละเอียด

เอนกาวะ หรือ ครีบปลาตาเดียวนุ่มๆ ทั้งแบบดิบและย่างไฟหอมๆ

Comments are closed.

Call Now Button