1 800 - 0452 00 admin@info.com

เอนกาวะซูชิ | Engawa Nigiri

รายละเอียด

ครีบปลาตาเดียวจากญี่ปุ่นสีขาว ชิ้นยาวท่วมข้าว เผาไฟที่ความร้อนพอเหมาะจนมีสีคาราเมล ราดด้วยซอสดำสูตรพิเศษ

Comments are closed.