1 800 - 0452 00 admin@info.com

ข้าวสวยญี่ปุ่น

รายละเอียด

ข้าวสวยญี่ปุ่นที่หุงด้วยกรรมวิธีพิเศษเพิ่มความมันวาวของเมล็ดข้าว ตีจนขึ้นฟูด้วยปริมาณอากาศในข้าวที่เหมาะสมอย่างพิถีพิถัน

การแสดงความเห็นถูกปิด