1 800 - 0452 00 admin@info.com

ปูอัด | Kanikama

รายละเอียด

ปูอัดที่ดีที่สุดจากเมืองไทย ในปริมาณที่มากกว่า มีความเหนียวนุ่มลิ้น รสชาดที่เป็นมาตรฐานของปูอัดชั้นดีของไทย

Comments are closed.