1 800 - 0452 00 admin@info.com

มัตสึซากะฟัวกราโรล | Matsusaka Foeigras Roll

รายละเอียด

เนื้อมัตสึซากะลายหินอ่อนชั้นดี สอดไส้ด้วยฟัวกรารสเลิศ เพิ่มความกลมกล่อม เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้าน

Comments are closed.

Call Now Button