1 800 - 0452 00 admin@info.com

Ren’Ai J Roll | เรนไอ เจ โรล — Vegetarian Food

รายละเอียด

โรลเจไส้ยูบะ คลุกด้วยงาคั่วหอมๆด้านนอก แล้วราดด้วยซอสสูตรพิเศษของ เรนไอ สำหรับอาหาร เจ โดยเฉพาะ ส่วนผสมทุกอย่างลงตัวกลมกล่อม

Yuba filled roll topped with grilled sesame and special vegetarian sauce

Comments are closed.