1 800 - 0452 00 admin@info.com

เรนไอ วากิวเกี๊ยวซ่า | Renai Wagyu Gyoza

รายละเอียด

เกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นโปะด้วยเนื้อวากิวสับ

Comments are closed.

Call Now Button