1 800 - 0452 00 admin@info.com

เทริโทโร่ซูชิ | Teri Toro Sushi

รายละเอียด

ซูชิท้องปลาแซลมอนย่างจนหนังกรอบราดซอสหวาน

Comments are closed.

Call Now Button