1 800 - 0452 00 admin@info.com

ไข่ปลาแซลมอล | Salmon Roe

รายละเอียด

ไข่ปลาแซลมอลที่ผ่านการปรุงรสโดยเชฟผู้มีประสบการณ์ แตกกระจายในปากให้รสออกเค็ม และ มันนิดๆ

การแสดงความเห็นถูกปิด