1 800 - 0452 00 admin@info.com

แซลมอลโรล | Salmon Roll

รายละเอียด

โรลข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆโปะด้วยปลาแซลมอลจนมิดด้านข้างข้าว ม้วนไส้ด้วยปูอัด ไข่หวานสูตรพิเศษ และ ไควาเระ ให้ความสดชื่น อิ่มอร่อย ทุกๆครั้งที่ลิ้มลอง

Comments are closed.

Call Now Button