1 800 - 0452 00 admin@info.com

อโทโร่ซูชิ | Otoro Sushi

รายละเอียด

เนื้อปลาทูน่าส่วนท้องที่ปลาทูน่าตัวนึงมีไม่มากนักนำมาทำเป็นซูชิ

Comments are closed.

Call Now Button