1 800 - 0452 00 admin@info.com

ข้าวหน้าปลาไหล | Unaju Eel over rice Size L

รายละเอียด

ปลาไหลจากญี่ปุ่นนำมาย่างไฟอ่อนๆให้พอสุกราดด้วยซอสปลาไหลสูตรพิเศษ

Comments are closed.

Call Now Button